ลืมรหัสผ่านระบบรับสมัครงาน JOBs @PSU ทำอย่างไร

- หากท่านจำ E-Mail ที่ท่านใช้ตอนลงทะเบียนไม่ได้ ให้ E-Mail สอบถามชื่อ E-Mail ไปถึง support@cc.psu.ac.th
  โดยระบุชื่อของท่านและเลขบัตรประจำตัวประชาชน
- หากท่านจำ E-Mail ที่ท่านใช้ตอนลงทะเบียนได้ ให้ดำเนินการตามวิธีการดังต่อไปนี้

1. เข้าสู่ระบบระบสมัครงาน https://resume.psu.ac.th

2. คลิกที่เมนู เข้าสู่ระบบ

3. คลิกที่เมนู ลืมรหัสผ่าน

4. กรอก (1)เลขบัตรประจำตัวประชาชน (2)วันเดือนปีเกิด และ (3)E-Mail ที่ใช้ในขั้นตอนที่ท่านลงทะเบียน แล้วคลิกปุ่ม บันทึก

5. เข้าสู่ระบบ E-Mail ของท่าน แล้วนำ Username และ Password นั้นมาใช้ในการเข้าสู่ระบบ
    Username เป็น เลขบัตรประจำตัวประชาชน

 

ผู้เขียน: 

นูรุดดีน มูลทรัพย์