ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกบุคคลธรรมดาเป็นผู้รับจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประกาศข่าวโดย: 

กูอีรวน มาหะมะเซ็ง