ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกบุคคลธรรมดาเป็นผู้รับจ้างเหมาบริการ งานให้บริการทำความสะอาดและงานให้บริการ ช่างระบบน้ำ

ประกาศข่าวโดย: 

กูอีรวน มาหะมะเซ็ง