ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกบุคคลธรรมดาเป็นผู้รับจ้างเหมาบริการ งานให้บริการขับรถพลังงานไฟฟ้า

ประกาศข่าวโดย: 

กูอีรวน มาหะมะเซ็ง