ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเลขที่ 0640 2883 3654 3655 และ 3656

ประกาศข่าวโดย: 

นูรุดดีน มูลทรัพย์