รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ เลขที่ 3722

PDF icon ประกาศรับสมัคร          enlightenedระบบรับสมัครงาน
รับสมัครผ่านระบบรับสมัครงานเท่านั้น https://resume.psu.ac.th
ท่านสามารถศึกษาวิธีการใช้งานได้โดย เข้าสู่ระบบรับสมัครงาน จากนั้นไปที่ เมนู -> อื่น ๆ -> คู่มือการใช้
(กรุณาจดจำอีเมล์ของท่านให้ดี หากลืมรหัสผ่านสามารถขอรหัสใหม่ได้โดยระบบจะส่งไปทาง อีเมล์ที่ท่านใช้สมัคร)

วิธีการขอรหัสผ่านใหม่ กรณีลืมรหัสผ่าน
การบันทึกชำระเงินค่าธรรมเนี่ยมการสมัครงาน
หนังสือรับรองการศึกษาใช้สมัครงาน กรณีนักศึกษาจบใหม่ หรือยังไม่ได้ใบปริญญา

ข้อพึงระวัง
1. กรอกข้อมูลประวัติให้ถูกต้อง ครบถ้วน
2. ไฟล์เอกสารหลักฐานแนบ แนบให้ครบตามประกาศรับสมัครและมองเห็นข้อความชัดเจน มิฉะนั้นถือว่าเอกสารไม่ครบถ้วนจะไม่มีสิทธิ์สอบ
3. รูปภาพโปรไฟล์ ให้ใช้รูปที่สุภาพเรียบร้อย เหมาะสมกับผู้ที่จะเข้าปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษา

[ * ระบบรับรองคุณวุฒิ สำนักงาน ก.พ. ]

ประกาศข่าวโดย: 

นูรุดดีน มูลทรัพย์