ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลธรรมดาเป็นผู้รับจ้างเหมาบริการ งานให้บริการรักษาความปลอดภัย

ประกาศข่าวโดย: 

กูอีรวน มาหะมะเซ็ง