การบันทึกชำระเงินค่าธรรมเนี่ยมการสมัครงาน

 

การชำระค่าธรรมเนียมการสมัครงานให้เป็นไปตามรายละเอียดการประกาศการรับสมัครงานในตำแหน่งงานนั้น ๆ ว่ามีเงื่อนไข มีรายละเอียดสำหรับการชำระค่าธรรมเนียมการสมัครงานหรือไม่ อย่างไร

***ให้ท่านอ่านเงื่อนไขการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครงานในประกาศรับสมัครงานให้ละเอียดเพื่อประโยชน์ต่อตัวท่านเอง***


ชำระค่าธรรมเนียมผ่านทางธนาคาร  ---- ท่านต้องเข้ามาบันทึกชำระเงินในระบบด้วยตนเอง(ขั้นตอนอธิบายด้านล่าง)

- การบันทึกชำระเงินค่าสมัครให้ท่านไปที่ประวัติการสมัครงาน โดย กดเลือกเมนูหลัก   "ข้อมูลสมัครงาน" เลือกเมนูย่อย "ประวัติการสมัครงาน"  ระบบจะแสดงหน้าจอประวัติสมัครงานของท่าน  โดยมีรายละเอียดเลขที่สมัคร วันที่สมัคร เลขที่นั่งสอบ ตำแหน่ง คณะ/หน่วยงาน และสถานะการสมัครงานของท่าน

- สำหรับเลขที่นั่งสอบ ท่านจะได้รับเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบข้อมูลการยืนยันการชำระเงินของท่านว่าเป็นความจริง และยืนยันการมีสิทธิ์สอบ ซึ่งท่านสามารถเข้ามาดูในระบบได้ตามวันที่ที่ได้ระบุไว้ในประกาศว่าจะมีการประกาศผู้มีสิทธิ์สอบ

 

กรณีที่ท่านชำระเงินผ่านทางธนาคาร ต้องบันทึกชำระเงินด้วยตนเองให้ดำเนินการ ดังนี้

1. เมื่อผู้สมัครได้ กดสมัครงานในตำแหน่งนั้นเรียบร้อยแล้ว และได้ทำการชำระเงินค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว (โอนผ่านทางธนาคาร) จะต้องทำการบันทึกการชำระเงินการสมัครงานผ่านระบบ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและดำเนินการต่อไปว่าท่านมีสิทธิ์สอบหรือไม่ จะเห็นว่า สถานะการสมัครงานเป็น รอชำระเงิน สำหรับการบันทึกชำระเงิน ให้ท่าน คลิกลิงก์ที่สถานะ รอการชำระเงิน ดังรูป

 


2. ระบบแสดงหน้าจอบันทึกการชำระเงิน ให้กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้องแล้วกดปุ่ม "บันทึกข้อมูล" ดังรูป


3. สถานะการสมัครงานในตำแหน่งดังกล่าวจะถูกเปลี่ยนเป็นรอตรวจสอบสิทธิ์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่รับสมัครตรวจสอบสิทธิ์ และยืนยันสิทธิ์ต่อไป ดังรูป